Kdo se může stát členem spolku Praha12.net?

Členem spolku Praha12.net se může stát kdokoliv, kdo má možnost využívat výhody členství. Je jedno, zda jste soukromá osoba nebo firma.

V současné době spolek utlumuje svoji činnost v oblasti rozvoje počítačové sítě. Jaké aktivity může nyní nabídnout svým (novým) členům?

Plánujeme nadále pokračovat v ostatních aktivitách spolku, tedy:

  • Pořádání školení pro členy a veřejnost.
  • Pomoc sociálně slabším a znevýhodněným spoluobčanům především v oblasti IT.
  • Provoz učebny, 3D tiskárny, možnost zapůjčení prostor a vybavení pro aktivity členů
  • Seberealizace členů, prohlubování našich znalostí.

Víme že to nestačí, naším záměrem je najít nové oblasti, do kterých by se náš spolek mohl zapojit a současně dát větší náplň oblastem současným – reálnější obsah tomuto záměru musí dát členové spolku svojí vlastní aktivitou v následujícím období.

Často kladené otázky k utlumování provozu počítačové sítě spolku Praha12.net.

Vůbec nechápu, co mám dělat, nerozumím tomu, co mi píšete v e-mailu.

Jsme připraveni Vám vše vysvětlit a pomoci. Zavolejte nám na linku telefonické podpory 775 770 775. Zodpovíme Vaše dotazy každý pracovní den v době 9 – 13 a 14 – 18 hodin.

Bojím se, že když jsem od spolku dostal email informující mě o těchto změnách, tak přijdu domů a připojení k internetu mi již nebude fungovat.

Nemusíte se bát, zatím se nic neděje, všichni členové spolku budou o změnách informováni s dostatečným předstihem. Členům spolku, kteří se v problematice příliš neorientují bude poskytnuta individuální pomoc nebo rada.

Na druhou stranu je potřeba, aby členové věnovali poskytovaným informacím zvýšenou pozornost a v daných termínech na ně reagovali.

Chci využít cenově zvýhodněné nabídky PRAHA12.com pro členy spolku, co musím udělat?

Je potřeba objednat si u společnosti PRAHA12.com Vámi vybranou službu.

Nejsnáze tak uděláte z místa, kde jste připojen k síti spolku (pravděpodobně doma) přes odkaz v informačním emailu, který postupně obdrží všichni členové spolku. Ten Vás přesměruje na intranetové stránky spolku Praha12.net intra.praha12.net, kde najdete další informace. Tento postup zaručí, že se autorizujete jako člen spolku.

Jsem členem spolku, ale nechci čekat na poslední chvíli, chci se stát zákazníkem společnosti PRAHA12.com již nyní – co mám dělat?

Z místa, kde jste připojen k síti spolku (pravděpodobně doma), navštivte intranetové stránky intra.praha12.net a pokračujte na odkaz „Převod“, v několika krocích Vás tento průvodce provede vším potřebným.

Chci využít zvýhodněné nabídky PRAHA12.com, jaké má tato nabídka závazky a omezení?

Nabídka společnosti PRAHA12.com nyní obsahuje pouze služby bez závazku.

Zvýhodněná nabídka je určena pro členy našeho spolku a není časově omezena. Jediné omezení má pro zájemce, kteří se připojují bezdrátově. Pro ně je podmínkou pořízení a udržování kompatibilní antény (v případě služby bez slevy je anténa v majetku firmy).

Znamená to, že například v případě poruchy antény, nebo nutnosti přechodu na modernější technologii by si zákazník se slevou musel na své náklady koupit anténu novou, případně změnit službu na tarif bez slevy.

Členem spolku jsem pouze z toho důvodu, že používám jeho počítačovou síť a propojení do internetu. Když tato již nebude fungovat, co mám dělat?

Každý člen spolku bude v dostatečné lhůtě předem informován, kdy bude v síti spolku omezen síťový provoz směrem do internetu. Interní spolková síť nadále fungovat bude a bude členům stále přístupná.

Všem členům spolku nabízí dceřiná společnost spolku PRAHA12.com své služby za zvýhodněných podmínek. Každý zájemce si tak může vybrat službu, která mu bude svými parametry vyhovovat nejvíce.

Členství ve spolku není časově nikterak vázáno, pokud člen spolku již nemá zájem být členem spolku, může členství kdykoliv ukončit.

Nechci již být členem spolku co mám dělat?

Členství je možné ukonči řadou způsobů, lze nám například zaslat Vaše rozhodnutí poštou nebo emailem. Prosíme, jen přesně napište, k jakému datu tak chcete učinit a dobře se identifikujte, abychom přesně věděli, kterého člena se Vaše žádost týká.

V případě přeplatku na členském příspěvku Vám tento přeplatek vrátíme na bankovní účet, ze kterého nám byly členské příspěvky hrazeny.

Další a nejjednodušší možností je využít průvodce, který bude umístěn na intranetu spolku:

Z místa, kde jste připojen k síti spolku (pravděpodobně doma), navštivte intranetové stránky intra.praha12.net a pokračujte na odkaz „Ukončení členství ve spolku“, v několika krocích Vás tento průvodce provede vším potřebným.

Od společnosti PRAHA12.com jsem obdržel nabídku s cenovým zvýhodněním pro současné členy spolku. Je tato nabídka nějak časově omezena? Budu za 3 měsíce nebo za půl roku platit plnou cenu? Musím být stále současně členem spolku Praha12.net pro dosažení těchto výhod?

Spolek Praha12.net je majitelem společnosti PRAHA12.com a vždy se snažil chovat maximálně transparentně a férově. Tuto svoji filozofii chce prosazovat i nyní ve své společnosti. Nabízené cenové zvýhodnění pro členy spolku proto není časově omezeno a nejedná se o krátkodobou cenovou akci. Společnost PRAHA12.com bude ceny služeb pro současné členy spolku i v budoucnu obměňovat s maximální citlivostí.

Musím zůstat členem spolku, abych mohl/a i v budoucnosti využívat tuto zvýhodněnou nabídku pro současné členy?

Tato nabídka je platná pro všechny současné členy spolku, ale není omezena na budoucí členství ve spolku. Tedy pro toto zvýhodnění nebude nutné být i v budoucnu členem spolku.

Jakožto člen spolku jsem měl možnost zdarma využívat IPTV televizi – SledovaniTV, jaké mám nyní možnosti od PRAHA12.com?

Každý zákazník PRAHA12.com má nyní až do konce února 2020 možnost využívat službu balíčku „START+ s rozšířením NP+“ zdarma k jakékoliv zakoupené službě.

Od 1.3.2020 bude mít každý zákazník možnost dokoupit službu SledovaniTV v několika variantách. Informace k balíčkům START a START+ najdete na  www.praha12.com . Objednávat můžete na intra.praha12.com .

Členem spolku jsem z více příčin. Dlouhodobě si ale nebudu moci dovolit hradit členský příspěvek a k tomu platit nově za službu, kterou jsem do současné doby nepotřeboval. Plánuje spolek snižovat členské příspěvky?

O výši členských příspěvků rozhoduje valná hromada spolku, která bude mít tento bod na programu na svém nejbližším zasedání (prosinec 2019). Její rozhodnutí není možné předjímat, ale je zde odůvodněný předpoklad, že bude tlak z řad členů na podstatné snížení výše členských příspěvků.

Bude společnost PRAHA12.com umožňovat přerušení odběru služby, například v letních měsících, kdy ji nevyužiji?

Ano, pokud zvolíte zvýhodněnou nabídku, nebo jinou standardní službu, budete si moci odběr služby přerušit na dobu od jednoho do šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Tato možnost nebude běžně dostupná u profi služeb se závazkem.

Vyhovovalo mi, že členství bylo možné kdykoliv ukončit. Bude mě v tomto směru smlouva o poskytování služby nějak omezovat?

Smlouvu bez závazku bude možné vypovědět s koncem kalendářního měsíce, ve kterém výpověď podáte.

Mé připojení k síti spolku je nyní velmi pomalé, pokud bude mít stejnou úroveň i služba od společnosti PRAHA12.com, pak nemá cenu se stát jejím zákazníkem.

Naše síť je velmi kvalitní, až na naprosté výjimky (například nestandardní bezdrátové připojení na velmi velkou vzdálenost, nebo využívání zastaralé technologie) by nemělo být proto připojení od PRAHA12.com nestandardně pomalé.

Vždy by proto mělo být možné sjednat nápravu, v těchto případech nás prosím kontaktujte, abychom Vám mohli pomoci a abyste byli opět s kvalitou sítě spokojeni.